Voorkom duplicate content met canonical URL’s

Eén van de belangrijkste factoren waar je altijd rekening mee dient te houden bij het opzetten van een website of webwinkel is dat er geen sprake is van duplicate content. Het betreft hier specifieke content welke op meer dan één pagina is terug te vinden. Wanneer Google dit opmerkt zal dit altijd negatieve gevolgen hebben voor je ranking in de zoekresultaten. Dit voorkomen is dan ook absoluut gewenst. In bepaalde situaties is dit echter eenvoudiger gezegd dan gedaan. Vrees je dat jij bijvoorbeeld bij jouw webshop ongewild toch te maken zal krijgen met duplicate content? In dat geval kan ervoor kiezen om gebruik te maken van een zogenaamde canonical URL voor jou mogelijks de oplossing betekenen.

Waarom is duplicate content voorkomen zo belangrijk?

Vooraleer we verder ingaan op het begrip ‘canonical URL’ is het belangrijk om nog even stil te blijven staan bij de reden waarom het voor jou absoluut van belang is om duplicate content op je website te voorkomen. Dit is namelijk zo omdat de ranking van je pagina altijd is gebaseerd op de meerwaarde die de content biedt. Op het ogenblik dat Google vast moet stellen dat precies dezelfde informatie is terug te vinden op verschillende locaties (ook binnen hetzelfde domein) heeft dit altijd een negatieve impact op de waarde waar de content in kwestie over beschikt. Iets dat op meerdere plaatsen is terug te vinden is immers uiteraard veel minder uniek te noemen. Dit geldt ook voor de content op jouw website of webwinkel.

Wat is een canonical URL nu precies?

Nu we je hebben aangegeven waarom het zo belangrijk is om duplicate content te voorkomen gaan we je een concrete oplossing voorschotelen onder de vorm van de ‘canonical URL’. Het betreft hier een zogenaamde hyperlink die de rel=”canonical” tag bevat. Deze link heeft als functie om Google (en andere zoekmachines) te verwijzen naar de pagina die als originele bron voor de content moet worden bestempeld. Dit is een belangrijk gegeven waar je goed bij stil moet blijven staan. Het gevolg van het gebruik van dit type van URL is namelijk dat de andere pagina’s die deel uitmaken van je website of webwinkel met dezelfde content niet geïndexeerd zullen worden. Op deze manier kan duplicate content dan wel worden voorkomen, maar het kost je wel één of meerdere pagina’s in de zoekresultaten.

Wanneer gebruikmaken van een canonical URL?

In vergelijking met vroeger moet er tegenwoordig worden vastgesteld dat bijzonder veel websites en webwinkels baat hebben bij het inzetten van de canonical URL. Neem nu bijvoorbeeld mensen die eigenaar zijn van een webshop. Wanneer je er recent voor hebt gekozen om een dergelijke online business op te zetten is de kans groot dat je werkt met categorie- evenals productpagina’s. Op het ogenblik dat er gebruik wordt gemaakt van verschillende sorteringsmogelijkheden zal dit automatisch leiden tot dezelfde content, hetzij dan in een andere volgorde.

Dit is een bijzonder mooi voorbeeld van een situatie waarin je geconfronteerd wordt met duplicate content. Door gebruik te maken van de canonical URL kan je in dit geval perfect aan Google aangeven waar de originele bron voor de content precies is terug te vinden. Hierdoor wordt een mogelijke impact op je ranking in de zoekresultaten op efficiënte wijze vermeden.

Het instellen van een canonical URL

Nu je, je bewust bent van de voordelen die het gebruik van een canonical URL met zich mee kan brengen is het tijd geworden om even te kijken naar de manier waarop je dit nu precies zelf kan toepassen in jouw website of webshop. We gaan er in dit voorbeeld even vanuit dat de URL die je wenst opgenomen te zien worden in de zoekresultaten de volgende is:

https://www.jouwwebshop.nl/jouw-pagina.

In dit voorbeeld zou de canonical URL er dan als volgt uit komen te zien:

Nu beschik je weliswaar over een canonical URL, maar wat moet je hier nu precies mee aanvangen? Wel, je moet ze opnemen in het gedeelte van de broncode van de pagina die moet verwijzen naar de andere pagina waar jouw originele content op is terug te vinden. Op deze manier zal alleen de laatste pagina (dus deze met de oorspronkelijke content) worden opgenomen in de zoekresultaten. Hierdoor kan een pijnlijke afstraffing op efficiënte wijze en zonder dat andere onderdelen van je webshop worden beïnvloed worden vermeden.

Is gebruikmaken van een canonical URL nu echt zo belangrijk?

Het geavanceerde algoritme waar Google tegenwoordig gebruik van maakt is er op gebouwd om uitsluitend de meest waardevolle pagina’s bovenaan de zoekresultaten weer te geven. Toch is dit precies waar jij jouw webshop of website terug wil vinden. Vanaf het ogenblik dat je slechts enkele posities prijs moet geven kan dat er namelijk reeds voor zorgen dat er heel wat minder verkeer naar je website wordt gestuurd met alle gevolgen van dien. De canonical URL is op dit vlak zeker en vast een bruikbaar hulpmiddel welke ervoor kan zorgen dat een penalty van Google kan worden vermeden. Ondanks het feit dat we nu dit type van URL omschrijven als een ‘bruikbaar hulpmiddel’ is ze in bepaalde situaties ronduit onmisbaar. Dit geldt onder meer voor het geval je gebruik maakt van een webwinkel waarbij de structuur ervoor zorgt dat er automatisch duplicate content wordt gegenereerd.

Los van bovenstaande moet het gezegd dat het gebruik van een canonical URL eigenlijk vooral een soort van lapmiddel is. Dit betekent dat je in de praktijk het probleem (duplicate content) op deze manier niet zal voorkomen, noch genezen. Het is dan ook altijd interessanter om ervoor te zorgen dat er op geen enkele manier op je website sprake kan zijn van duplicate content. Op deze manier wordt voorkomen dat Google ook maar enigszins in de verleiding komt om je af te straffen. Het creëren van een heldere site structuur is hiervoor een absolute vereiste. Wij van Molders Media kunnen je op dit vlak ongetwijfeld van dienst zijn.

Dit vind je vast ook leuk

Robots.txt inzetten voor betere kwaliteit en indexatie

Door de jaren heen is duidelijk geworden dat de algemene kwaliteit waar je website...

Het inzetten van filters; waar rekening mee houden?

Om het voor gebruikers eenvoudig mogelijk te maken om snel te vinden...

Paginering; cruciaal voor begrijpen van pagina’s

De kans bestaat dat je nog niet eerder hebt gehoord over ‘paginering attributen’...

Klaar om hoger in Google te komen?

Neem contact met ons op.