De kans bestaat dat je nog niet eerder hebt gehoord over ‘paginering attributen’. Toch is het belangrijk om te weten wat dit nu precies zijn. In de praktijk wordt er voor gekozen om gebruik te maken van paginering attributen om de relatie tussen een reeks van pagina’s aan te tonen aan een zoekmachine als Google. De reden waarom het belangrijk is dat zoekmachines een mogelijke samenhang in pagina’s kennen hoeven we eigenlijk niet ver te zoeken. Ze speelt immers een cruciale rol op vlak van het voorkomen van duplicate content. In dit blogartikel gaan we verder in op deze kwestie en gaan we bekijken hoe deze attributen precies door jou gebruikt kunnen worden.

Kennismaking met de rel=next en rel=prev attributen

Er wordt gebruik gemaakt van de rel=next en rel=prev attributen om de onderlinge relatie tussen verschillende pagina’s kenbaar te maken aan de zoekmachines. Deze attributen worden opgenomen in de sectie van je HTML pagina’s en komen er dan als volgt uit te zien:

<link rel=”prev” href=”https://www.jouwwebsite.nl/pagina-2.html”>

<link rel=”next” href=”https://www.jouwwebsite.nl/pagina-4.html”>

Wanneer gebruikmaken van paginering attributen?

De volgende (belangrijke) vraag die je, je vervolgens zal stellen is op welk moment je er nu precies voor moet kiezen om gebruik te maken van paginering attributen. Wel, dit is onder meer het geval bij de productcategorie pagina’s die zijn terug te vinden in webwinkels. In het merendeel van de gevallen zijn er in deze pagina’s heel wat verschillende producten terug te vinden. Omwille van deze reden wordt er vaak voor gekozen om ze op te knippen en te verdelen over verschillende pagina’s. Elke pagina zal dan een bepaald onderdeel van het volledige assortiment in die categorie voor diens rekening nemen.

Deze aanpak brengt evenwel een bepaald probleem met zich mee. Het is namelijk zo dat deze pagina’s onderling aanzienlijke gelijkenissen vertonen. Dit zorgt er voor dat de zoekmachine ze zomaar kan bestempelen als duplicate content. Door het duidelijk maken van de relatie tussen een reeks pagina’s door middel van de paginering attributen is het mogelijk om problemen op vlak van duplicate content te voorkomen.

Het implementeren van paginering attributen

Inmiddels mag het wel duidelijk zijn waarom het belangrijk en interessant is om gebruik te maken van paginering attributen, maar hoe kan je ze nu zelf in je website integreren? Het implementeren van deze paginering attributen doe je steeds in de <head> sectie van jouw HTML pagina’s. Het is niet alleen belangrijk om de paginering attributen te implementeren, dit geldt eveneens voor een canonical URL welke naar zichzelf verwijst. Dit lijkt op het eerste zicht misschien een beetje complex waardoor we dit het best kunnen voorstellen door middel van een concreet voorbeeld. Stel, je beschikt over een reeks van drie pagina’s. In dit geval komt de definitie van paginering evenals canonical URL er in principe als volgt uit te zien:

Pagina 1 zal verwijzen naar de volgende pagina:

<link rel=”next” href=”https://www.jouwwebsite.nl/pagina-2.html”>

<link rel=”canonical” href=”https://www.jouwwebsite.nl/pagina-1.html”/>

In het geval van pagina 2 verwijst deze naar de eerste evenals naar de volgende pagina:

<link rel=”prev” href=”https://www.jouwwebsite.nl/pagina-1.html”>

<link rel=”next” href=”https://www.jouwwebsite.nl/pagina-3.html”>

<link rel=”canonical” href=”https://www.jouwwebsite.nl/pagina-2.html”/>

Bij pagina 3 wordt er uitsluitend verwezen naar de voorgaande pagina (en definieert de canonical URL). Dit omwille van het feit dat het de laatste pagina in de reeks betreft:

<link rel=”prev” href=”https://www.jouwwebsite.nl/pagina-2.html”>

<link rel=”canonical” href=”https://www.jouwwebsite.nl/pagina-3.html”/>

Meest optimale gebruik van paginering attributen

Wil je in de meest optimale omstandigheden gebruik kunnen maken van paginering attributen? Wil je er bovendien ook voor zorgen dat je paginering attributen de best mogelijke meerwaarde realiseren voor jouw website? In dat geval is het altijd een goed idee om nog even rekening te houden met de hieronder aangegeven tips.

Tip 1: Naar zichzelf verwijzende canonical URL’s

Maak voor elke pagina die deel uitmaakt van een paginareeks gebruik van een zogenaamde canonical URL. Deze dient telkens naar zichzelf te verwijzen. Is dit niet helemaal duidelijk? Dan geven we ook op dit vlak graag terug een duidelijk voorbeeld. Op pagina twee van je reeks pagina’s zal de <head> sectie er bijvoorbeeld als volgt komen uit te zien:

<link rel=”prev” href=”https://www.jouwwebsite.nl/pagina-1.html”>

<link rel=”next” href=”https://www.jouwwebsite.nl/pagina-3.html”>

<link rel=”canonical” href=”https://www.jouwwebsite.nl/pagina-2.html”/>

Tip 2: Zorg ervoor dat de reeks niet wordt verbroken

Het is belangrijk om er voor te zorgen dat de reeks niet wordt verbroken. Op het ogenblik dat dit wel zou gebeuren negeren de zoekmachines immers vaak de paginering in haar totaliteit. Dit kan er voor zorgen dat er duplicate content problemen de kop op zullen steken. Vergeet je bijvoorbeeld om op de tweede pagina de rel=”prev” verwijzing naar de eerste pagina te plaatsen? In dat geval wordt de paginareeks verbroken.

Tip 3: Het vermijden van redirect

Wees er aandacht voor dat je door middel van je paginering attributen evenals canonical link definities niet gaat verwijzen naar URL’s die op hun beurt eveneens doorverwijzen naar andere pagina’s. Dit is namelijk bijzonder verwarrend voor de zoekmachines.

Tip 4: Maak geen gebruik van ‘relatieve URL’s

Ondanks het feit dat het gebruik van relatieve URL’s in de paginering attributen in principe niet in strijd is met de specificaties van het link-element moet het toch worden gezegd dat er bij relatieve URL’s meer kans is dat ze foutief geïnterpreteerd worden door de zoekmachines. Dezelfde best practice geldt in principe eveneens voor andere toepassingen van het link-element, namelijk: canonical URL, hreflang, AMP evenals het mobile attribuut.

Mogelijke problemen bij toepassen paginering attributen

Het is niet onmogelijk dat je bij het toepassen van paginering attributen plots tegen bepaalde problemen aanloopt. Wij hebben enkele van de vaakst gehoorde problemen samen met hun oplossing voor je op een rijtje gezet.

Probleem 1: Zoekmachines die paginering attributen negeren

Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat paginering attributen beschouwd dienen te worden als ‘signalen’ en dus niet als ‘directives’. Dit betekent dat zoekmachines in geen geval verplicht zijn om jouw definitie op vlak van paginering attributen te volgen. Toch neemt dit niet weg dat dit in de praktijk in het merendeel van de gevallen wel gewoon gebeurt.

Probleem 2: Kan je ook gebruikmaken van rel=”previous”?

Een vaak gehoorde vraag (en dus eigenlijk niet zozeer een probleem) heeft betrekking tot het feit of er gebruik kan worden gemaakt van rel=”previous” in plaats van rel=”prev” of niet. Dat is perfect mogelijk. Je dient er wel rekening mee te houden dat rel=”prev” de voorkeur geniet omwille van de leesbaarheid waarover ze beschikt.

Probleem 3: Zullen mijn gepagineerde pagina’s worden geïndexeerd door de zoekmachines of niet?

In principe worden gepagineerde pagina’s inderdaad geïndexeerd door de zoekmachines. Anderzijds betekent dit niet dat ze ook daadwerkelijk getoond zullen worden op de resultaat pagina’s. In het merendeel van de gevallen wordt er voor gekozen om de eerste pagina in de reeks weer te geven. Dit tenzij er natuurlijk unieke content op één van de vervolgpagina’s is terug te vinden welke beter aansluit op de zoekopdracht van de gebruiker.

Geef een reactie

Sluit Menu