Paginering; cruciaal voor begrijpen van pagina’s

Er bestaat een grote kans dat je nog nooit gehoord hebt over ‘paginering attributen’. Toch is het belangrijk om te weten wat dit nu precies zijn. In de praktijk wordt gebruik gemaakt van paginering attributen om de relatie tussen een reeks van pagina’s aan te tonen aan een zoekmachine zoals Google. Paginering attributen kunnen een cruciale rol spelen in het voorkomen van duplicate content. In dit blogartikel gaan we verder in op paginering attributen en gaan we bekijken hoe deze attributen precies gebruikt moeten worden.

Kennismaking met de rel=next en rel=prev attributen

Er wordt gebruik gemaakt van de rel=next en rel=prev attributen om de onderlinge relatie tussen verschillende pagina’s kenbaar te maken aan de zoekmachines. Deze attributen worden opgenomen in de sectie van je HTML pagina’s en komen er dan als volgt uit te zien:

Wanneer gebruikmaken van paginering attributen?

Wanneer moet je gebruik maken van paginering attributen? Dat is een vraag die je jezelf voorafgaand aan het lezen van dit artikel waarschijnlijk hebt gesteld. Paginering attributen worden in de meeste gevallen gebruikt bij productcategorie pagina’s in een webshop. In het merendeel van de gevallen zijn er in deze categorieën heel wat verschillende producten terug te vinden en daardoor wordt er vaak gekozen om deze producten op te knippen en te verdelen over verschillende pagina’s. Elke pagina zal deel van het volledige assortiment in die categorie bevatten.

Wanneer je ervoor kiest om de producten over verschillende pagina’s op te delen is het mogelijk dat dit een probleem met zich meebrengt. Het is namelijk zo dat deze pagina’s onderling weinig van elkaar verschillen. Hierdoor kan het voorkomen dat de zoekmachine deze pagina’s bestempeld als duplicate content. Door de relatie van een reeks pagina’s duidelijk te maken kan je gebruik maken van paginering attributen en deze duplicate content voorkomen.

Het implementeren van paginering attributen

Nu dat je weet waarom het belangrijk en interessant kan zijn om gebruik te maken van paginering attributen leggen we je uit hoe je deze attributen in je webshop kunt integreren. Het implementeren van paginering attributen doe je in de sectie van jouw HTML pagina’s. Het is niet alleen belangrijk om de paginering attributen te implementeren, maar je doet er ook verstandig aan om een canonical URL te implementeren die naar zichzelf verwijst. Dit lijkt op het eerste ogenblik misschien een beetje complex en daarom zullen wij even verduidelijken aan de hand van een concreet voorbeeld. Stel, je beschikt over een reeks van drie pagina’s. In dit geval komt de definitie van paginering en een canonical URL er als volgt uit te zien:

Pagina 1 zal verwijzen naar de volgende pagina:

In het geval van pagina 2 verwijst deze naar de eerste evenals naar de volgende pagina:

Bij pagina 3 wordt er uitsluitend verwezen naar de voorgaande pagina (en definieert de canonical URL). Dit omwille van het feit dat het de laatste pagina in de reeks betreft:

Meest optimale gebruik van paginering attributen

Tip 1: Naar zichzelf verwijzende canonical URL’s

Maak voor elke pagina die deel uitmaakt van een paginareeks gebruik van een zogenaamde canonical URL. Deze URL dient telkens naar zichzelf te verwijzen. Is dit een beetje onduidelijk voor je? Bekijk dan ook hier weer ons concrete voorbeeld hieronder. Op pagina twee van je reeks pagina’s zal de sectie er als volgt uitzien:

Tip 2: Zorg ervoor dat de reeks niet wordt verbroken

Het is belangrijk om ervoor te zorgen de paginareeks niet wordt verbroken. Wanneer dit wel het geval is zal de gehele paginareeks door de zoekmachine genegeerd worden. Dit kan er weer voor zorgen dat de zoekmachines de paginareeks als duplicate content beschouwen. Vergeet je bijvoorbeeld om op de tweede pagina de rel=”prev” verwijzing naar de eerste pagina te plaatsen? Dan zal de gehele paginareeks worden verbroken.

Tip 3: Het vermijden van redirects

Zorg ervoor dat je door middel van paginering attributen en canonical links niet gaat verwijzen naar URL’s die op hun beurt ook weer doorverwijzen naar andere pagina’s. Dit zorgt voor verwarring bij de zoekmachines.

Tip 4: Maak geen gebruik van ‘relatieve URL’s

Het gebruik van relatieve URL’s in de paginering attributen is in principe niet in strijd met de specificaties van het link element. Toch moet er gezegd worden dat er bij relatieve URL’S meer kans is dat ze op een verkeerde manier geïnterpreteerd worden door de zoekmachines. Hetzelfde geldt overigens voor andere toepassingen van het link-element, zoals bijvoorbeeld: canonical URL, hreflang, AMP of het mobile attribuut.

Mogelijke problemen bij toepassen paginering attributen

Bij het toepassen van paginering attributen is het mogelijk dat je tegen bepaalde problemen aanloopt. Hieronder zetten we enkele van de meest voorkomende problemen voor je op een rijtje.

Probleem 1: Zoekmachines die paginering attributen negeren

Houdt er rekening mee dat de paginering attributen door zoekmachines beschouwd worden als ‘signalen’ en niet als ‘directives’. Signalen kan je in dit geval zien als aanbeveling, terwijl directives als regels gezien kunnen worden. Doordat paginering attributen door de zoekmachines als signalen worden gezien betekent dit dat de zoekmachines niet verplicht zijn om de paginering attributen op te volgen. Echter kan je er over het algemeen wel vanuit gaan dat dit gebeurd, maar toch vinden wij het belangrijk dat je dit weet zodat je hier rekening mee kunt houden wanneer het voorkomt.

Probleem 2: Kan je ook gebruikmaken van rel=”previous”?

Een vaak gehoord probleem of meer een vraag eigenlijk heeft betrekking tot het feit of er gebruik kan worden gemaakt van rel=”previous” in plaats van rel=”prev” of niet. Dat is zeker mogelijk. Echter dien je er wel rekening mee te houden dat rel=”prev” de voorkeur heeft in verband met de leesbaarheid.

Probleem 3: Zullen mijn gepagineerde pagina’s worden geïndexeerd door de zoekmachines of niet?

Over het algemeen worden gepagineerde pagina’s inderdaad geïndexeerd door de zoekmachines. Echter betekent dit niet dat ze ook daadwerkelijk getoond zullen worden in de resultaten. In de meeste gevallen wordt ervoor gekozen om de eerste pagina de reeks te weergeven. Dit is echter niet het geval wanneer er unieke content op één van vervolgpagina’s is terug te vinden welke beter aansluit op de zoekopdracht van de gebruiker.

Dit vind je vast ook leuk

Robots.txt inzetten voor betere kwaliteit en indexatie

Door de jaren heen is duidelijk geworden dat de algemene kwaliteit waar je website...

Het inzetten van filters; waar rekening mee houden?

Om het voor gebruikers eenvoudig mogelijk te maken om snel te vinden...

Paginering; cruciaal voor begrijpen van pagina’s

De kans bestaat dat je nog niet eerder hebt gehoord over ‘paginering attributen’...

Klaar om hoger in Google te komen?

Neem contact met ons op.