Mobile first | Molders Media
Mobile first

Sinds het ontstaan van het internet heeft er een enorme evolutie plaatsgevonden. In eerste instantie bezochten we websites bijvoorbeeld uitsluitend met behulp van onze desktop of laptop, maar al snel brak de mobiele revolutie door. Deze heeft ervoor gezorgd dat tegenwoordig naar schatting ruim 70 procent van al het online verkeer afkomstig is van smartphones en tablets. Dit heeft de voorbije jaren logischerwijs ook een niet onaanzienlijke impact gehad op de manier waarop websites en webwinkels werden ontwikkeld. Daar waar er in eerste instantie vooral de nadruk moest worden gelegd op gebruikers van desktops en laptops moet er nu bijzondere aandacht worden besteed aan de mobiele gebruikers. In dit artikel laten we je graag kennismaken met het begrip ‘mobile first’ en vertellen we je graag waarom dit ook voor jouw webshop of website het overwegen meer dan waard is.

De impact van de mobiele evolutie op websites en webshops

Omdat de mobiele revolutie door eigenaars van een website of webshop uiteraard niet zomaar kon worden genegeerd werd er in eerste instantie door veel partijen voor gekozen om gebruik te maken van twee verschillende websites of webshops. Eén moest de trouwe desktop bezoekers alle informatie bieden waar ze nood aan hadden en één was er geoptimaliseerd voor mobiele gebruikers. Deze laatste werd specifiek ontwikkeld om optimaal gebruik te kunnen maken van niet alleen de kleinere schermen van deze toestellen, maar ook rekening houdende met de beperktere nauwkeurigheid waar de touchscreens over beschikten. Het spreekt echter voor zich dat zowel het ontwikkelen als het onderhouden van deze twee aparte websites of webshops niet alleen veel geld, maar ook tijd koste. Een interessant alternatief onder de vorm van het ‘responsive webdesign’ bood zich aan.

Het voordeel van een responsive webdesign was (of beter gezegd is) dat het zich automatisch aanpast aan de gebruiker… en dan vooral aan het systeem waar hij of zij gebruik van maakt. Dit betekent concreet dat, wanneer je de website bezoekt op een groot computerscherm, je de volledige inhoud te zien krijgt met alle elementen, afbeeldingen evenals de volledige navigatie. Kies je ervoor om dezelfde site vanaf een smartphone te bezoeken? In dat geval worden niet cruciale elementen aan het zicht onttrokken of verkleind. Op deze manier wordt er een eenvoudigere navigatie doorheen de website gerealiseerd. Ondanks het feit dat deze techniek in eerste instantie uitstekend tegemoet wist te komen aan de verwachtingen van zowel website of webshop eigenaars als Google lijkt er nu een kink in de kabel te zitten.

Het verschil tussen een responsive webdesign en mobile first

In eerste instantie werd ervoor gekozen om voor wat een responsive webdesign betrof gebruik te maken van een zogenaamde ‘top-down filosofie’. Dit betekende concreet dat een volwaardige website voor een desktop als het ware werd gestript voor weergave op mobiele toestellen. Dit bleek op het eerste zicht een prima oplossing, maar al snel doken verschillende praktische problemen op. Zware bestanden zorgden er bovendien voor dat het downloaden van de website op mobiele apparaten aanzienlijk werd vertraagd en dat kwam uiteraard de gebruikservaring allesbehalve ten goede. De verdere evolutie die heeft plaatsgevonden naar meer mobiele toestellen zorgt er tegenwoordig voor dat er een iets andere aanpak is vereist. In plaats van een top-down filosofie blijkt nu vooral een bottom-top aanpak het meest efficiënt te zijn. Er wordt naar deze werkwijze in de praktijk verwezen als zijnde ‘mobile first’. Wat maakt mobile first nu echter zo interessant en waarom moet jij er bijgevolg gebruik van gaan maken?

Mobile first houdt de content op je website of webshop intact

Tegenwoordig bestaan niet alleen websites, maar ook webwinkels voor ongeveer 90 procent uit content. Of het daarbij nu gaat om video’s, teksten of dynamische afbeeldingen, op het grote beeldscherm van een desktop of laptop heb je steeds voldoende ruimte om al deze content netjes weer te geven. Dezelfde lay-out is echter een stuk minder voor de hand liggend om weer te geven op een mobiel systeem zoals een smartphone. Een mobile-first aanpak hanteren zorgt ervoor dat er op meer bedachtzame wijze wordt omgesprongen met het plannen van de content. Dit zorgt ervoor dat de belangrijkste boodschappen als eerste worden weergegeven. Op het ogenblik dat er een opschaling gebeurt naar grotere beeldschermen is het dan op eenvoudige wijze mogelijk om die content ook daarop gewoon goed weer te geven.

Een heldere navigatie, het struikelblok op mobiele systemen

Op het ogenblik dat je alle elementen uit een desktop website in een mobiel beeldscherm probeert te proppen is het niet meer dan normaal dat dit nefast kan zijn voor het ontwerp. Zo kan het niet alleen gebeuren dat er teksten niet meer netjes in je scherm passen of dat bijvoorbeeld een afbeelding het volledige beeldscherm in beslag neemt. De uitdaging schuilt dan ook in het laten passen van zoveel mogelijk content binnen het kleine(re) beeldscherm van je smartphone of tablet.

Verbeter je klanttevredenheid met mobile first

Eerder op deze pagina hebben we reeds aangegeven dat het laden van een zware pagina op een mobiel platform vaak allesbehalve voor de hand liggend is. De laadsnelheid van je website of pagina kan hierdoor namelijk aanzienlijk worden verlengd. Dit zorgt voor frustratie bij je bezoekers (en dus ook potentiële klanten) waardoor de klanttevredenheid kan worden aangetast. Een website die geoptimaliseerd en mobielvriendelijk is zorgt op haar beurt voor een zorgeloze ervaring wat je conversies absoluut ten goede zal komen.

Mobile first, een vereiste voor de toekomst?

De mobiele evolutie heeft zich in een razend tempo voltrokken. Dit is ook niet zo vreemd, want mensen zijn steeds vaker onderweg, maar willen op geen enkel ogenblik nog maar iets hoeven te missen. De vele kwalitatieve smartphones die tegenwoordig op de markt zijn terug te vinden maken dit uiteraard perfect mogelijk. Bovendien moet er rekening worden gehouden met de technologische evoluties die er de komende jaren nog aan zitten te komen. Wat bijvoorbeeld te denken van de implementatie van Virtual Reality (VR) in mobiele systemen? Door nu reeds een mobile first strategie te hanteren lijkt je online business dus helemaal klaar te zijn voor de toekomst.

Met mobile first kom je optimaal tegemoet aan de wensen van Google

Reeds in het jaar 2015 werd er door Google aangekondigd dat ze meer zoekopdrachten heeft ontvangen via mobiele apparaten in vergelijking met desktops en laptops. In de nasleep van deze aankondiging werd er door de zoekgigant voor gekozen om een nieuw systeem te lanceren genaamd ‘Accelerated Mobile Pages’ of AMP. De introductie van dit systeem zorgde ervoor dat pagina’s aanzienlijk sneller geladen konden worden op mobiele netwerken. Bovendien realiseerde ze ook een minder grote hoeveelheid aan bandbreedte. Dat mobile first voor Google een niet onbelangrijke prioriteit is werd extra duidelijk op het ogenblik dat ze ervoor koos om uit te pakken met het Mobilegeddon algoritme. Vanaf dit ogenblik werden mobiel-vriendelijke websites hoger gerangschikt in vergelijking met websites die nog niet geoptimaliseerd waren voor mobiel gebruik.

Integreer mobile first ook in jouw Lightspeed webshop!

Ben jij ook eigenaar van een webshop? In dat geval mag het inmiddels duidelijk zijn dat het integreren van mobile first in je online business een belangrijke meerwaarde met zich mee kan brengen, in het bijzonder met zicht op de toekomst. Enkel en alleen door gebruik te maken van een mobile first website is het immers mogelijk om echt optimaal in te kunnen spelen op de noden en wensen van je doelgroep. Wil jij ook graag kunnen genieten van de voordelen die een mobile first webshop met zich meebrengt? Neem dan snel contact met ons op! Als Lightspeed partner zijn wij immers uitstekend geschikt om jou bij te staan bij het ‘mobile first’ maken van jouw online business!

Over de schrijver
Voor een online marketeer met alle certificaten in de pocket moet je bij Stefan zijn. Hij is een expert als het aankomt op SEO en SEA en helpt jouw webshop naar een hoge positie binnen Google. Voor alles wat te maken heeft met zoekmachine optimalisatie en Google Adwords moet je dus bij Stefan zijn!
Reactie plaatsen