Het uitvoeren van een marktonderzoek is altijd al iets geweest wat voor bedrijven van cruciaal belang was. Dit niet in het minst omdat het uitvoeren van een dergelijk onderzoek vaak zorgt voor het ontvangen van bepaalde, cruciale data. Zowel voor startende als voor reeds gevestigde bedrijven is het altijd belangrijk om een goed beeld te hebben van de markt waarin ze actief zijn. Voor startende ondernemingen is dit belangrijk om te kunnen achterhalen op welke manier ze zich precies kunnen profileren. Voor reeds gevestigde waarden kan een marktonderzoek uitvoeren dan weer cruciale informatie opleveren om zich verder te verbeteren en / of specialiseren. Wanneer er tegenwoordig een dergelijk onderzoek wordt uitgevoerd kan er worden vastgesteld dat deze zich eigenlijk op twee verschillende leefwerelden moet richten. Niet alleen is er namelijk de fysieke wereld, ook het online landschap vereist het uitvoeren van een goed onderzoek. Zou je hier graag meer over willen weten? Verdiep je dan beslist even in de onderstaande informatie.

Voorbereiding op het uitvoeren van een online marktonderzoek

Voordat je een marktonderzoek uit gaat voeren op het internet is het belangrijk om een scherpe doelstelling op te stellen. Het is namelijk zo dat er in de praktijk niet zoiets bestaat als een vaste werkwijze voor wat het uitvoeren van een (online) marktonderzoek betreft. Op vlak van doelstellingen maken we onder meer een onderscheid tussen de onderstaande opties:

 1. Wil je met jouw marktonderzoek een goed beeld krijgen van de doelgroep?
 2. Zou je graag met het onderzoek dieper willen gaan op een bepaald deelgebied?

Voor het bepalen van de doelstelling geldt dat het een uitermate belangrijke stap is die deel uitmaakt van het onderzoeksproces. In de praktijk blijkt echter vaak dat deze stap danig wordt onderschat. Een scherpe doelstelling kan nochtans bijzonder waardevol blijken te zijn tijdens alle vervolgfasen van het marktonderzoek. Op deze manier wordt het namelijk mogelijk om:

 • De vragenlijst effectiever op te kunnen stellen;
 • Een gerichtere analyse uit te kunnen voeren;
 • Onderzoeksresultaten kunnen aanzienlijk beter worden gerapporteerd;

Hoe het ook zij, het voorbereiden van een online marktonderzoek is wellicht even belangrijk,… of misschien zelfs nog belangrijker dan de daadwerkelijke uitvoering er van. Gaat het bij de voorbereiding reeds fout? Dan is de kans zeer groot dat het online marktonderzoek haar doel compleet zal missen. Dit is zeker iets om bij stil te blijven staan.

Het bepalen van je doelgroep, ook online

Welke personen behoren tot de doelgroep die je graag wil targetten? De waarde van een marktonderzoek wordt immers pas duidelijk op het moment dat je voor jezelf kan bepalen welke personen voor jou relevant of interessant zijn en welke niet. Gaat het bijvoorbeeld uitsluitend om mensen uit Nederland? Of wil je graag ook personen in het buitenland benaderen? Is er bovendien sprake van een bepaalde specifieke leeftijd waar je, je op wil richten of niet?

Dit zijn uiteraard slechts enkele voor de hand liggende vragen, maar het is in de praktijk zeer belangrijk dat ze allemaal worden beantwoord. Inzicht in de doelgroep helpt immers bij het bepalen van de steekproef die verantwoordelijk is voor het doelgericht kunnen uitvoeren van een marktonderzoek op het internet. Enkel en alleen op deze manier weet je zeker dat de uiteindelijke resultaten relevant zijn voor de doelgroep.

De steekproef bepalen voor je online marktonderzoek

Het bepalen van een steekproef is geen eenvoudige opdracht. Deze is namelijk afhankelijk van heel wat verschillende factoren. Wil je bijvoorbeeld resultaten die tot in het kleinste detail nauwkeurig zijn of volstaat een indicatief resultaat ook? Het is voornamelijk van belang om er rekening mee te houden dat een steekproef representatief dient te zijn voor de bepaalde doelgroep. Bovendien is het ook een belangrijk aandachtspunt om er voor te zorgen dat de steekproef voldoende groot is. De resultaten die bekomen zijn moeten uiteraard wel betrouwbaar zijn. Denk hier dus goed over na.

Hoe voer je het online marktonderzoek exact uit?

Wanneer er een standaard marktonderzoek wordt uitgevoerd zal je kunnen vaststellen dat dit gebeurt met behulp van vragenlijsten die worden voorgelegd aan de doelgroep. Eigenlijk werkt een online marktonderzoek in grote lijnen hetzelfde. Dit betekent dat je gaat bepalen welke vragen er allemaal relevant zijn voor jouw specifieke onderzoek en deze vervolgens worden voorgelegd aan de personen waarvan jij denkt dat ze jouw doelgroep het best vertegenwoordigen. De manier waarop dit gebeurt is natuurlijk iets anders. Er wordt weliswaar nog altijd gebruik gemaakt van vragenlijsten, maar ze worden wel digitaal verstrekt en uiteraard ook ingevuld. Enkele tools die je op dit vlak kunnen helpen om jouw marktonderzoek uit te kunnen voeren zijn onder meer:

 • SmartSurvey;
 • SurveyMonkey;
 • QuestionPro;

Naast bovenstaande opties is het ook nog mogelijk om je online marktonderzoek te doen met Google Forms. Door heel wat mensen en bedrijven wordt nog altijd gedacht dat het uitvoeren van een online marktonderzoek handenvol met geld moet kosten. Dat is helemaal niet correct, in tegendeel. Door gebruik te maken van Google Forms zet je een marktonderzoek via het internet namelijk eenvoudig op terwijl je ook op een efficiënte manier aan de slag kan gaan met de ontvangen resultaten.

Een online marktonderzoek opzetten met Google Forms

De eerder op deze pagina aangehaalde tools voor het uitvoeren van een online marktonderzoek zijn absolute toppers. Toch is het ook zeker mogelijk om aan de slag te gaan met de mogelijkheden die Google Forms voor jou in petto heeft. Google Forms staat er om bekend een ongelofelijk handige, verstandige tool te zijn die ook nog eens bijzonder snel werkt. Wel is het zo dat deze tool voor het maken van online vragenlijsten iets beperkter is. In principe is ze dan ook voornamelijk inzetbaar voor het creëren van eenvoudige vragenlijsten waarbij elke respondent dezelfde vragen moet beantwoorden. Een nadeel van Google Forms is ook dat er geen e-mail mee kan worden verzonden naar alle potentiële deelnemers aan het marktonderzoek. Om dit te kunnen doen zou je dan toch gebruik moeten maken van een andere tool of een ander programma zoals bijvoorbeeld MailChimp en / of Outlook. Zou je echter graag een eenvoudig en snel onderzoekje willen opzetten op het internet? Dan zou Google Forms daar in principe prima dienst voor kunnen doen.

Aan welke eisen moet je online vragenlijst voldoen?

Er zijn verschillende eisen waar een online vragenlijst altijd aan dient te voldoen. In eerste instantie is het van belang om er rekening mee te houden dat een vragenlijst begrijpend en vooral niet sturend moet zijn. Het is de bedoeling dat je over zo neutraal mogelijke antwoorden beschikt. Leg de focus bovendien op hetgeen je echt wil weten en niet op de bijzaken. Op deze manier wordt voorkomen dat de vragenlijst onnodig lang wordt gemaakt. Een vragenlijst die te lijvig is kan als gevolg hebben dat mensen gaan afhaken. Bovendien zijn lange vragenlijsten doorgaans erg onoverzichtelijk waardoor ze minder eenvoudig te analyseren zijn. Maak bovendien ook geen gebruik van ingewikkelde formuleringen en voorkom vakjargon.

In principe is het natuurlijk voor jou mogelijk om zelf de vragen te bepalen welke deel gaan uitmaken van je online marktonderzoek. Toch kan het de moeite waard zijn om deze vragen nadien ook even te laten controleren door een expert. Enkel en alleen op deze manier kan je er namelijk over de hele lijn van op aan dat de vragen een perfect antwoord zullen geven op de doelstelling van het online marktonderzoek. Stel je de verkeerde vragen? Dan is het niet alleen zo dat het marktonderzoek haar doel volledig voorbij zal schieten, bovendien zullen respondenten wellicht niet meer bereid zijn om de hele vragenlijst nog een keertje extra te doorlopen.

Hoe moet de data nu precies worden geanalyseerd?

Voor de uitvoering van een (online) marktonderzoek geldt in de praktijk dat ze eigenlijk bestaat uit drie verschillende onderdelen. Op dit vlak moet er worden gedacht aan  de volgende onderdelen:

 1. De voorbereiding op het marktonderzoek;
 2. Het daadwerkelijk uitvoeren van het onderzoek;
 3. Het analyseren van de data die werd ontvangen uit het onderzoek;

We zijn ondertussen aangekomen bij de laatste fase. De data werd nu namelijk door jou ontvangen, maar waar moet je beginnen met het analyseren er van? In eerste instantie wordt het aangeraden om tabellen te maken op de hoofdlijn voor meer overzicht. Heb je een goed beeld van de globale resultaten? Dan kan je er voor kiezen om deze resultaten te gaan opsplitsen. Dat kan als volgt:

 • Op basis van het geslacht waar de persoon over beschikt;
 • De leeftijd van de personen die hebben deelgenomen;
 • Of het gaat om kopers of niet-kopers;

Vervolgens is het ook altijd een goed idee om de eventuele samenhang tussen de verschillende vragen uit het onderzoek te controleren. Ga vervolgens ook nog eens op zoek naar de rode draad in de resultaten. Dit kan helpen om finaal tot een perfect samenhangend rapport te komen. Zou jij ook graag tot in de puntjes willen ontdekken welke data voor jouw (online) onderneming relevant kan zijn met betrekking tot de doelgroep waarover je beschikt? Dan zal je al snel tot de conclusie komen dat het uitvoeren van een online marktonderzoek absoluut een aanrader is.

Dit vind je vast ook leuk

© Molders Media B.V. 2015 - 2021