Google kort meta-omschrijvingen terug in | Molders Media
arrow_drop_up arrow_drop_down
16 juli 2018 

Google kort meta-omschrijvingen terug in

Google heeft er voor gekozen om de langere meta-omschrijvingen die werden geïntroduceerd op 6 december 2017 terug in te korten. Een meta-omschrijving of een meta description is een stukje tekst welke wordt weergegeven onder de URL in de zoekresultaten. Ze is bedoeld om een korte samenvatting te geven van de inhoud van de pagina. Op deze manier zou in één oogopslag duidelijk moeten worden of de website in kwestie past bij de zoekopdracht of niet.

Van 160 naar 320 karakters

Op 6 december 2017 gaf Google aan dat de meta descriptions langer zouden worden. Er werd voor gekozen om de limiet van 160 karakters die voorheen werd gehanteerd op te trekken naar maximum 320 karakters. Dit moest er voor zorgen dat marketeers evenals website-eigenaren de mogelijkheid kregen om meer relevante informatie in de meta descriptions te verwerken. De langere meta descriptions moest ook voor de gebruiker van de zoekmachine Google een belangrijk voordeel met zich meebrengen. Zo moest het eenvoudiger mogelijk worden gemaakt om op basis van de meta description te kunnen bepalen of een pagina nu echt wel relevant was voor de uitgevoerde zoekopdracht of niet.

Langere meta-omschrijvingen alweer teruggedraaid

Oplettende gebruikers hadden het de voorbije weken al gezien en ook vanuit Google werd (bij monde van Danny Sullivan) inmiddels bevestigd dat de langere meta descriptions alweer tot het verleden behoren… hoewel dat eigenlijk niet helemaal correct is. De meta descriptions die worden getoond in de Google zoekresultaten mogen dan wel terug korter zijn geworden, toch zijn ze langer dan voor de wijzigingen die zijn doorgevoerd in december van vorig jaar. Dit heeft Google er toe aangezet om aan te geven dat er geen sprake meer is van een vaste lengte voor de meta descriptions die worden getoond. De lengte van de description zal dan ook worden gebaseerd aan de hand van hetgeen het Google algoritme als het meest nuttig aanziet voor de persoon die de zoekopdracht uitvoert. Toch lijkt het er naar uit te zien dat de ‘update’ gewoon is teruggedraaid. Het wordt dan ook aangeraden om terug rekening te houden met de weergave van 160 karakters voor desktops en 130 karakters voor mobiele toestellen.

Impact van deze beslissing voor marketeers en website eigenaars

Ondanks het feit dat online marketeers van mening waren dat de langere meta description een fijne toevoeging was zorgt de terugkeer van de kortere snippets eigenlijk voor niet zoveel problemen. Dit heeft voor een groot deel te maken met het feit dat in de praktijk slechts een handvol met zoekresultaten worden weergegeven met de originele meta description zoals deze is ingesteld door de website eigenaar. Concreet zou het (volgens een onderzoek dat werd uitgevoerd door Motz) slechts gaan om 35 procent. Bovendien werd in 15 procent van de gevallen de meta-omschrijving die wordt getoond aangevuld met extra tekst om ze beter aan te laten sluiten op de zoekopdracht.

Google: “Teveel aandacht besteden aan lengte van meta descriptions is niet nodig”

Uit het kamp van Google zelf kwam eerder reeds de mededeling dat het eigenlijk niet nodig is om teveel aandacht te besteden aan de lengte waar meta descriptions over beschikken. Dit namelijk precies omwille van het feit dat de kans groot is dat deze toch op dynamische wijze zal worden gegenereerd. Danny Sullivan, Google’s ambassadeur voor alles wat met ‘Search’ te maken heeft verwijst ook naar het feit dat Google bij de introductie van de langere meta descriptions duidelijk heeft aangegeven dat beheerders hun omschrijvingen niet moesten aanpassen.

Wat moet je nu precies doen?

Bovenstaande zorgt er voor dat veel website eigenaars zich afvragen wat ze nu precies moeten doen. Wel, het belangrijkste is dat de meta description evenals de titel van een pagina een korte samenvatting van de pagina in kwestie weergeven. Dit zorgt er voor dat het vooral van belang is om de focus te leggen op het schrijven van goede content waardoor de meest relevante informatie op dynamische wijze kan worden gegenereerd. Zoals eerder op deze pagina reeds aangegeven is dat naar verwachting in ongeveer 65 procent van de zoekopdrachten het geval.

Over de schrijver
Voor een online marketeer met alle certificaten in de pocket moet je bij Stefan zijn. Hij is een expert als het aankomt op SEO en SEA en helpt jouw webshop naar een hoge positie binnen Google. Voor alles wat te maken heeft met zoekmachine optimalisatie en Google Adwords moet je dus bij Stefan zijn!
Reactie plaatsen