Het merendeel van de mensen die eigenaar zijn van een website kiezen er voor om de (bezoekers)data van hun website te analyseren met behulp van Google Analytics. Dat is bijzonder slim, maar het zorgt er wel voor dat je over een (extra) aandachtspunt beschikt met betrekking tot de nieuwe gegevensbeschermingswet die in gaat op 25 mei van dit jaar. Google heeft inmiddels duidelijk gemaakt volop bezig te zijn met het treffen van de nodige voorbereidingen om te kunnen voldoen aan de eisen van de AVG, maar ook jij als website eigenaar dient hier rekening mee te houden. Vraag je op dit ogenblik nog geen toestemming voor het plaatsen van zogenaamde ‘analytische cookies’? Dan dien je rekening te houden met de inhoud van dit artikel om je Google Analytics privacyvriendelijk in te kunnen stellen.

Wat is die nieuwe privacywet precies?

De GDPR of AVG, zoals de nieuwe privacywet noemt is een Europese, nieuwe privacy wet welke als doel heeft om de privacy van de Europese burger beter te kunnen waarborgen of beschermen. De AVG zal een directe impact hebben op een groot aantal marketingactiviteiten van bedrijven of websites voor wat de verwerking van persoonsgegevens betreft. Uiteraard betekent dit niet dat er geen persoonlijke gegevens meer bijgehouden mogen worden. Wel is het zo dat er strengere regels zullen worden doorgevoerd waar absoluut rekening mee dient te worden gehouden. Hoe dat nu precies in zijn werk gaat voor Google Analytics proberen we graag voor je te verduidelijken aan de hand van de informatie op deze pagina.

Welke veranderingen voor trackingcodes?

Op het moment dat je op je website gebruik maakt van zogenaamde trackingcodes (zoals dus onder meer Google Analytics) dien je er rekening mee te houden dat deze ook onder de AVG vallen. Dit omwille van het feit dat de persoon ten gevolge van de extra informatie herleid kan worden en dus ook individualiseerbaar is. Officieel is het dan ook zo dat er duidelijk dient te worden aangegeven welke data er wordt verzameld en ook voor welke doeleinden dit gebeurt. Omwille van deze reden wordt er tegenwoordig reeds bij menig aantal websites gebruik gemaakt van een zogenaamde cookiewall of een impliciete opt-in. Op deze manier kan de gebruiker diens goedkeuring geven voor de tracking en verder gebruik gaan maken van de website in kwestie. Met de invoering van de nieuwe AVG is dat niet langer voldoende.

De verwerking van persoonsgegevens met analytische cookies

Op het ogenblik dat je gebruik maakt van Google Analytics verwerk je persoonsgegevens. Dit gebeurt door middel van zogenaamde ‘analytische cookies’. Het is niet alleen van belang dat je bezoekers hierover informeert, daarnaast moet je hier ook toestemming voor vragen. Op het ogenblik dat je geen toestemming vraagt zijn er verschillende stappen die je kan ondernemen om Google Analytics uit zichzelf privacyvriendelijk te maken. Dit gebeurt door de optie ‘gegevens met Google delen’ niet te activeren. Let op, het privacyvriendelijk maken van je Google Analytics verloopt steeds in verschillende stappen, namelijk:

  1. Het afsluiten van een verwerkersovereenkomst met Google;
  2. Aangeven aan Google dat zij niet langer het volledige IP-adres mag verwerken;
  3. Het delen van gegevens met Google uitschakelen;
  4. Duidelijk informatie verstrekken over het gebruik van Analytics;

In de praktijk zal er vastgesteld kunnen worden dat het merendeel van de bedrijven en mensen er voor zullen kiezen om hun websitebezoekers toestemming te vragen voor de verwerking van persoonsgegevens door middel van Google Analytics. Dit heeft voor een groot deel te maken met het feit dat het privacyvriendelijk maken van je Google Analytics als gevolg heeft dat de locatiedata in je Analytics een aanzienlijk stuk minder nauwkeurig zullen worden. Het is dan ook niet onbegrijpelijk dat er hierdoor waardevolle informatie zal verloren gaan.

Ook nieuwe tool voor het ‘vergeten’ van jouw bezoekers

Niet alleen heeft een persoon tegenwoordig het recht om inzage te krijgen in de persoonlijke gegevens die je van hem of haar hebt bewaard, daarnaast moet ook de mogelijkheid worden aangeboden om ‘vergeten te worden’. Google heeft reeds bekend gemaakt dat het op datum van 25 mei, uiteraard niet toevallig op de dag waarop de AVG wordt ingevoerd, een nieuwe tool zal lanceren voor het kunnen verwijderen van een bepaalde gebruiker. Deze tool moet het mogelijk maken om alle informatie welke is gekoppeld aan een specifieke gebruiker te verwijderen uit Google Analytics en / of de Analytics 360-property’s.

Privacyvriendelijk maken van jouw Google Analytics uitbesteden?

De data die wordt verzameld door middel van bijvoorbeeld Google Analytics is bijzonder waardevol. Het spreekt dan ook voor zich dat je de meerwaarde die in deze data is terug te vinden niet zomaar overboord zal willen gooien, in tegendeel. Toch is het erg belangrijk om te voldoen aan de vereisten van de AVG die wordt ingevoerd op 25 mei van dit jaar. Op het ogenblik dat je er niet aan voldoet kan je namelijk geconfronteerd worden met erg hoge boetes. Is het voor jou niet helemaal duidelijk hoe je nu precies aan alle nieuwe eisen kan voldoen met jouw Analytics account of wil je dit gewoon uitbesteden aan een ervaren partij met kennis van zaken? In dat geval is het altijd mogelijk om hiervoor een beroep te doen op onze diensten. Wij zorgen er voor dat jouw Google Analytics instellingen perfect worden afgestemd op de nieuwe bepalingen en eisen zoals vastgelegd in de AVG! Wil jij deze opdracht ook aan ons uitbesteden? Aarzel dan niet langer en neem meteen contact met ons op!

Geef een reactie

Sluit Menu