Enhanced Ecommerce | Molders Media
Enhanced Ecommerce
2 januari 2018 

Enhanced Ecommerce

Vanaf juli 2014 is het mogelijk om gebruik te maken van ‘Enhanced Ecommerce’. Deze uitbreiding op Google Analytics zorgt er voor dat je als eigenaar of online marketeer over heel wat extra waardevolle informatie komt te beschikken. Deze informatie kan een niet onaanzienlijke hoeveelheid aanknopingspunten bieden voor het optimaliseren van je online shop. Jammer genoeg moet er tegenwoordig nog vaak worden vastgesteld dat heel wat ondernemingen Enhanced Ecommerce niet naar waarde weten te schatten. Dit is misschien wel (deels) te wijten aan het feit dat het implementeren van Enhanced Ecommerce niet mogelijk is zonder eerst over te stappen naar Universal Analytics. Bovendien wordt er van de ontwikkelaar ook wat extra inspanning verwacht. Ondanks het feit dat er dus een kleine investering is vereist voor het gebruik van Enhanced Ecommerce moet het gezegd dat de meerwaarde die op deze manier kan worden gerealiseerd de investering meer dan waard is.

Product views en add to cart

Eén van de resultaten waar je door gebruik te maken van Enhanced Ecommerce over kan komen te beschikken is de zogenaamde ‘horizontale funnel’. Dit rapport geeft de volledige flow van het aankoopproces weer. Het overzicht dat op deze manier tot stand komt kent een zeer brede uitspreiding. Dit betekent in de praktijk dat je niet alleen het aantal product views duidelijk weergegeven krijgt, maar dit eveneens geldt voor de volledige check-out procedure. Deze laatste data is absoluut niet nieuw en was vroeger eveneens beschikbaar. De meerwaarde zit hem dan ook vooral in het vroege proces van een (potentiële) klant. Deze nieuwe data zorgt er onder meer voor dat je een inzicht krijgt in de volgende aspecten:

  • Het percentage van de bezoekers welke een bepaald product onder ogen krijgt;
  • Het aantal productkijkers welke er uiteindelijk voor kiezen om iets in het winkelmandje te stoppen;

Het is onnodig om te zeggen dat de bovenstaande data zeer interessant is om te weten, niet in het minst omdat ze de eigenaar van een webshop een structureel beter inzicht kan verschaffen met betrekking tot de productinteresse op diens website.

Kennismaking met de gesegmenteerde funnel

De horizontale funnel mag dan een zeer interessant rapport zijn welke wordt gerealiseerd met behulp van Enhanced Ecommerce, daar staat tegenover dat ze uitsluitend een globaal beeld weet te realiseren. Wanneer je echter op zoek bent naar concrete aanknopingspunten voor het verbeteren van je online business is meer gesegmenteerde data vereist. Op dit vlak biedt het zogenaamde winkelgedragrapport een uitstekende oplossing. Eén van de verschillen die op deze manier met Enhanced Ecommerce kan worden aangegeven is terug te vinden in het gedrag van desktop gebruikers enerzijds en mobiele gebruikers anderzijds.

Neem nu bijvoorbeeld de eerder aangegeven ‘no cart addition’. Deze data is van cruciaal belang voor de groei en globale omzet van een webshop. Hoeveel desktop gebruikers kiezen er bijvoorbeeld voor om niet één item in hun winkelmandje te leggen en hoeveel mobiele gebruikers staan daar tegenover? Is er een structureel verschil merkbaar tussen beide type gebruikers? Dan ligt hier waarschijnlijk een interessante opportuniteit om je online business een stevig duwtje in de rug te geven. Dit maakt Enhanced Ecommerce bovendien niet alleen interessant voor beginnende webshops, maar zeker ook voor de vaste waarden binnen de ecommerce.

Inzicht in problemen tijdens betaalproces

Een gesegmenteerde funnel biedt uiteraard heel wat meer mogelijkheden dan enkel en alleen het bovenstaande. Eén van de meest cruciale onderdelen van je webshop is bijvoorbeeld terug te vinden onder de vorm van het betaalproces. Niet in het minst de zogenaamde ‘check-out abandonment’ is er ééntje waar je bijzondere aandacht aan moet besteden. Het betreft hier namelijk potentiële klanten die weliswaar een bepaalde aankoop wensen te doen, maar om wat voor reden dan ook niet door het betaalproces heen komen. Ook hier wordt er terug een onderscheid gemaakt tussen desktop en mobiele gebruikers. Is er sprake van een structureel verschil in check-out abandonment? Dan is er wellicht ook hier sprake van een probleem welke je aandacht vereist. Zo kunnen enkele stevige bottlenecks van je webshop worden aangepakt.

Een beter inzicht in de productconversie

Enhanced Ecommerce zorgt er uiteraard ook voor dat je over een beter inzicht komt te beschikken op vlak van productconversie. Naar welke producten wordt er bijvoorbeeld wel veel gekeken, maar niet gekocht? Door hier de nodige aandacht aan te besteden is het onder meer mogelijk om te achterhalen of er producten deel uitmaken van het assortiment van de webshop waarbij de conversie sterk afwijkt van het gemiddelde. Daarnaast zal het ook duidelijk worden wat nu precies de mogelijke oorzaak is van slecht converterende producten. Met deze data die door Enhanced Ecommerce ter beschikking wordt gesteld is het mogelijk om je webshop structureel te verbeteren waardoor je niet alleen hogere omzet haalt, maar ook je marktpositie alleen maar kan worden verbeterd.

Het enorme belang van Enhanced Ecommerce

Webshops die er niet voor kiezen om Enhanced Ecommerce te implementeren missen eigenlijk een enorme hoeveelheid waardevolle… of beter gezegd cruciale data. Ondanks het feit dat een webwinkel prima resultaten kan weten te realiseren is het absoluut niet ondenkbaar dat er achter de schermen heel wat problemen leiden tot een ondermijning van het globale potentieel waar de webwinkel over beschikt. Deze problemen zijn voor de beheerder of de eigenaar niet altijd duidelijk, gewoon omdat ze niet visueel waarneembaar zijn. Enhanced Ecommerce brengt daar verandering in en gaat verder daar waar Analytics stopt. Wil je dus met andere woorden met zekerheid alle mogelijke pijnpunten van je webshop in de kern kunnen aanpakken en zo een structurele meerwaarde realiseren? In dat geval is de integratie van Enhanced Ecommerce een absolute aanrader.

Enhanced Ecommerce, een meerwaarde voor je webshop

Na het lezen van de informatie op deze pagina mag het alvast duidelijk zijn dat de data waar je de beschikking over kan krijgen met Enhanced Ecommerce bijzonder waardevol kan zijn voor jouw webshop. De integratie van Enhanced Ecommerce heeft in eerste instantie echter wel een beetje voeten in de aarde waardoor het aan te raden is om dit uit te besteden aan een echte expert. Op dit vlak kunnen wij van Molders Media jou uitstekend van dienst zijn. Onze experts kunnen de volledige integratie van Enhanced Ecommerce op zich nemen waardoor jij meteen over een grote hoeveelheid waardevolle en eigenlijk cruciale data beschikt om jouw webshop en haar rendement structureel te verbeteren.

Over de schrijver
Voor een online marketeer met alle certificaten in de pocket moet je bij Stefan zijn. Hij is een expert als het aankomt op SEO en SEA en helpt jouw webshop naar een hoge positie binnen Google. Voor alles wat te maken heeft met zoekmachine optimalisatie en Google Adwords moet je dus bij Stefan zijn!
Reactie plaatsen