De voorbije jaren is er heel wat te doen geweest over de zogenaamde ‘cookies’ waar op het internet gebruik van wordt gemaakt. Dit niet alleen in de online wereld van gebruikers en ontwikkelaars, maar ook van website-eigenaren en online marketeers. Er kan bovendien worden vastgesteld dat niet uitsluitend de online wereld haar mening heeft gevormd. Het gebruik van cookies bleef ook niet onder de radar van de Europese Commissie. Zij wil dat internetgebruikers in hun browser instellingen kunnen aangeven of zij privacygevoelige tracking-cookies willen accepteren of niet. Het spreekt voor zich dat deze wijziging in de cookiewet een zekere impact kan hebben op zowel online marketing als development. Op welke manier deze impact zich kan laten voelen lichten we graag toe in dit blogartikel.

Verschillende soorten cookies

Vooraleer we specifiek ingaan op de wijzigingen die zullen worden doorgevoerd met de nieuwe cookiewet is het belangrijk om even toe te lichten wat cookies nu precies zijn en vooral in welke verschillende vormen ze voorkomen. We maken wat dat betreft dan ook een onderscheid tussen:

  • Functionele cookies
  • Analytische cookies
  • Tracking cookies

Elk type cookie beschikt over diens eigen specifieke werking en kan afhankelijk van haar aard zelfs noodzakelijk zijn om de website te kunnen laten functioneren. Dit geldt in het bijzonder voor functionele cookies. Een voorbeeld van een dergelijke cookie heeft betrekking tot het moment dat er een bepaald product in een webwinkel in een winkelmandje wordt geplaatst. Indien je vervolgens je browser zou afsluiten en terug opstarten zal je merken dat het product nog altijd in je winkelmandje zit.

Bovenstaande is alleen maar mogelijk door het gebruik van een functionele cookie. Hetzelfde geldt overigens voor het moment waarop je op ‘ingelogd blijven’ zou klikken. Breng je in een latere fase terug een bezoek aan de website of webwinkel in kwestie, dan zal je automatisch zijn ingelogd. Op dit ogenblik hoeven bedrijven of andere partijen (nog) geen toestemming te vragen aan hun gebruikers voor het plaatsen van functionele cookies.

Analytische cookies, informeren in cookie- of privacyverklaring

Google Analytics is één van de vaakst gebruikte diensten die er bestaan welke jou als eigenaar van een website of webshop een duidelijk inzicht kan bieden in het gebruik er van. In tegenstelling tot wat wel eens wordt gedacht is het in de praktijk zo dat de privacy van de bezoeker met behulp van een analytische cookie perfect gewaarborgd blijft. De data die wordt verzameld is echter bijzonder waardevol voor de eigenaar van de website of webshop omdat hij op deze manier de mogelijkheid krijgt om de gebruikerservaring voor diens bezoekers te verbeteren. Het inzetten van analytische cookies voor het analyseren van het verkeer op de website is niet onderworpen aan een toestemming van de bezoeker. Echter is het wel belangrijk om er rekening mee te houden dat het gebruik van dit type van cookie dient te worden opgenomen in een cookie- of privacyverklaring.

Tracking cookies, toestemming vereist

Naar tracking cookies wordt in de praktijk ook zeer vaak verwezen als ‘marketingcookies’. Het betreft hier cookies welke binnen één of meerdere domeinen worden ingezet om het surfgedrag van bezoekers te monitoren. Dat biedt interessante perspectieven, want op deze manier is het mogelijk om doelgericht concrete aanbiedingen te doen. Een zeer bekend voorbeeld uit de praktijk zijn de zogenaamde remarketingcampagnes van Google AdWords. Denk echter niet dat uitsluitend een dergelijke service tracking cookies plaatst, in tegendeel. Ook bij met name socialmedia-accounts, nieuwsbrieven evenals partnersites worden dergelijke cookies ingezet. Omdat er op deze manier persoonsgerichte gegevens worden verzameld en bijgehouden is er een toestemming vereist van de gebruiker. Pas nadat de gebruiker uitdrukkelijk zijn of haar goedkeuring heeft gegeven voor het plaatsen van een tracking cookie mag dit ook daadwerkelijk gebeuren.

Welke wijzigingen worden er doorgevoerd aan de huidige cookiewet?

De Nederlandse cookiewet zal met ingang van 25 mei 2018 vervangen worden door de Europese cookiewet. Deze wijziging heeft als belangrijkste doel om het vertrouwen in evenals de veiligheid van digitale diensten te verbeteren. Met deze doelstelling in het vooruitzicht werd er eerder door de Europese Unie reeds voor gekozen om de ‘Wet Persoonsgegevens’ in te voeren. De verwachting is bovendien momenteel dat in 2019 ook de e-privacyverordening zal worden ingevoerd. Voor deze laatste heeft de Europese Unie er voor gekozen om een onderzoek in te stellen onder Europese burgers. Enkele belangrijke conclusies die voortkwamen uit dit onderzoek waren:

  • 78 procent van de ondervraagden is van mening dat het erg belangrijk is dat persoonlijke informatie welke is terug te vinden op hun toestellen zoals computers, smartphones en tablets uitsluitend opgevraagd kunnen worden nadat ze daarvoor uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven.
  • 89 procent van de ondervraagden vindt het een goed idee dat de standaardinstellingen van hun internetbrowser de uitwisseling van (persoonlijke) informatie moeten tegengaan.

Bovenstaande is natuurlijk allemaal erg eenvoudig, maar zijn de ondervraagden zich ook bewust van de mogelijke impact die dit met zich mee zal brengen? De Europese Commissie heeft aangegeven dat het wil werken naar een situatie waarin internetgebruikers door middel van hun browserinstellingen kunnen bepalen of zij al dan niet privacygevoelige tracking cookies willen accepteren. Op dit ogenblik is dat nog niet het geval en wordt er per website toestemming gevraagd. Internetgebruikers zijn in veel gevallen evenwel verplicht om de cookies te accepteren omdat ze anders geconfronteerd worden met een slecht werkende website. Na de invoering van de e-privacyverordening wordt het plaatsen van dergelijke cookies echter uitsluitend nog mogelijk indien:

  1. Er enkel en alleen wordt gewerkt met functionele cookies
  2. Er gebruik wordt gemaakt van analytische cookies uitsluitend voor eigen gebruik zonder dat er sprake is van een uitwisseling met derden
  3. De internetgebruiker uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven door middel van diens browserinstellingen

Heb je er voor gekozen om gebruik te maken van een cookiewall? Wees er je dan van bewust dat je vanaf de invoering van de Europese cookiewet niet langer aan de privacyvoorwaarden van de EU voldoet. De EU is dan ook van mening dat de volledige toegang hebben tot een website van essentieel belang is voor internetgebruikers om digitaal te kunnen communiceren.

De veranderingen voor online marketeers

Daar waar de wetswijziging een relatief beperkte impact met zich meebrengt voor ontwikkelaars geldt dat niet voor online marketeers. De beslissing voor het gebruik van tracking cookies zal in de toekomst namelijk niet bij de eigenaar van de website of webshop komen te liggen, maar wel bij de eindgebruiker. Op het ogenblik dat deze beslist om tracking cookies te aanvaarden kan de online marketeer gewoon zijn of haar ding doen. Indien de eindgebruiker de plaatsing van tracking cookies echter niet accepteert zorgt dat er voor dat tracking cookies niet geplaatst kunnen worden op het apparaat van de gebruiker. Het lijkt dan ook vooral de taak van online marketeers te gaan worden om de internetgebruiker zoveel mogelijk te ‘verleiden’ om alsnog het gebruik van tracking-cookies te gaan accepteren.

Een eventuele optie kan terug te vinden zijn in het alsnog weergeven van een melding. Deze melding kan dan stellen dat tracking cookies zijn uitgeschakeld waarbij er aan de internetgebruiker wordt gevraagd om deze alsnog toe te staan. Afhankelijk van de mogelijkheden die worden aangeboden door de browser waar gebruik van wordt gemaakt is het dan mogelijk om specifieke websites alsnog de toestemming te geven om cookies te plaatsen. Op het ogenblik dat browsers deze optie niet aanbieden zal er een soort van uniformiteit gelden. Dit zou dan betekenen dat ofwel alle ofwel helemaal geen websites toestemming krijgen om tracking cookies te plaatsen.

Het is onnodig om te zeggen dat het voor online marketeers erg belangrijk is dat tracking cookies door de internetgebruikers zoveel mogelijk worden geaccepteerd. Het inzetten van deze cookies zorgt er namelijk in de praktijk voor dat er erg veel kan worden bereikt. Zonder deze cookies wordt het bijvoorbeeld erg lastig om remarketing nog toe te kunnen passen. Bovendien brengt remarketing niet alleen voordelen met zich mee voor de online marketeer, maar ook voor de consument. Remarketing kan de weg tussen de consument en diens droomaankoop namelijk behoorlijk wat korter en dus ook efficiënter maken.

Wat betekent dit voor ontwikkelaars?

In eerste instantie lijkt het er naar uit te zien dat de aanpassing van de cookiewet dit jaar nog geen of in ieder geval slechts een zeer beperkte impact zal hebben op development. Dit komt omdat de nieuwe cookiewet het gebruik van functionele cookies (nog) niet uitsluit. De situatie voor analytische en vooral tracking cookies is echter een stuk ingewikkelder. Vanuit het perspectief van de ontwikkelaar is het vooral belangrijk om een zo gebruiksvriendelijk mogelijke website te maken en te optimaliseren. Tijdens dit proces wordt er door de ontwikkelaars nauw samengewerkt met online marketing en wordt er gebruik gemaakt van analytische cookies. Het merendeel van de bedrijven en andere partijen kiezen er op dit vlak voor om gebruik te maken van Google Analytics.

Vereiste aanpassingen bij gebruik van Google Analytics

Het feit dat er zo vaak gebruik wordt gemaakt van Google Analytics betekent dat het de moeite waard is om even concreet in te gaan op de eisen die hiervoor van toepassing zijn. Het is ook na de invoering van de nieuwe cookiewet nog altijd mogelijk om gebruik te blijven maken van Google Analytics, alleen zijn er wel enkele aandachtspunten waar je rekening mee moet houden. Zo dient er een nieuwe bewerkingsovereenkomst te worden afgesloten met Google Analytics. Daarnaast is het ook belangrijk om het IP-adres anoniem te maken en moet het delen van statistieken met Google worden uitgeschakeld.

Gebruikers de mogelijkheid bieden om door middel van hun browserinstellingen al dan niet toestemming te geven voor het plaatsen van cookies is vanuit het oogpunt van de ontwikkelaars wellicht erg fijn. Zij dienen namelijk alleen nog maar te kijken naar de instellingen waar iemand in diens browser over beschikt. Dit komt ook de gebruiksvriendelijkheid van websites en webwinkels ten goede. Omdat alle informatie reeds kenbaar wordt gemaakt in de instellingen van de browser dienen er namelijk geen meldingen meer te worden weergegeven. Gebruikers dienen dan ook niet langer per website hun akkoord te geven voor de plaatsing van cookies. Het is onnodig om te zeggen dat dit heel wat tijd kan uitsparen tijdens de ontwikkeling van een website of webwinkel.

Zorg er voor dat ook jij voldoet aan de nieuwe cookiewet!

Veel eigenaars van websites en webwinkels hebben nog niet de vereiste aanpassingen doorgevoerd om zich in regel te stellen met de nieuwe bepalingen zoals vastgesteld in de gewijzigde cookiewet. Het is echter belangrijk om dit zo snel mogelijk te doen. Kom je er zelf niet helemaal uit en wil je hiervoor dan ook graag een beroep doen op een gespecialiseerd bedrijf met kennis van zaken? In dat geval zijn wij van Molders Media je graag van dienst. Aarzel dan ook niet langer en neem meteen contact met ons op!

Geef een reactie

Sluit Menu